Binnen onze praktijk is het mogelijk voor kinderen om deel te nemen aan fitness. Kinderen met verschillende problemen kunnen hier terecht. Denk aan luchtwegproblemen, een afwijkend ademhalingspatroon, overgewicht, vermoeidheidsklachten, een afwijkend looppatroon, moeite met rennen, (sport)blessures etc. Kortom in alle gevallen waarbij het belangrijk is kracht en conditie op te bouwen.

De begeleiding wordt individueel opgestart. Daarna wordt gekeken of het mogelijk en/of wenselijk is het kind in een groep van maximaal vier kinderen te plaatsen.

aanmelden