Kinderergotherapie richt zich met name op het dagelijks handelen en zorgt ervoor dat het kind zo zelfstandig mogelijk mee kan doen aan alle activiteiten van het dagelijks leven.
Voorbeelden hiervan zijn: aankleden, knutselen, eten, spelen, zitten, het concentreren in de klas, schrijven en met een hobby bezig zijn.

Nauw overleg en samenwerking met ouders, leerkrachten en overige behandelaars is hierbij essentieel.

Door middel van intake, onderzoek, observatie en gestandaardiseerde tests, krijgt de kinderergotherapeut een compleet beeld van de mogelijkheden van het kind en wordt een behandelplan opgesteld in overleg met de diverse betrokkenen.

Afhankelijk van de hulpvraag vindt de behandeling plaats in de praktijk en / of op school.

Daarnaast kan de kinderergotherapeut begeleiding bieden bij de aanvraag van voorzieningen voor de thuissituatie of op school.

Als u naar aanleiding van bovenstaande tekst vragen heeft, kunt u gerust contact met ons opnemen (zie Contact). U kunt zich ook direct aanmelden.

Op dit moment is er geen ergotherapeut bij ons werkzaam.
Wanneer er op dit gebied specifieke vragen zijn m.b.t. de zorg rondom uw kind kunnen wij extern een kinderergotherapeut inschakelen.