In 2008 is een landelijk onderzoek van start gegaan over de effectiviteit van fysiotherapie bij kinderen met een cerebrale parese (hersenbeschadiging), het Learn 2 Move project. Het project bestaat uit vier deelprojecten, waarbij ieder deelproject een leeftijdscategorie voor zijn rekening neemt. Onze praktijk werkt mee aan dit deelproject voor de jongste kinderen dat in Noord-Nederland wordt gecoördineerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Inhoud van het onderzoek
De algemene gedachte is dat kinderen met ontwikkelingsproblemen baat hebben bij vroegtijdige fysiotherapeutische behandeling (interventie) in de thuissituatie. Maar of dat echt zo is en hoe die fysiotherapie eruit zou moeten zien, is nog niet eerder wetenschappelijk onderzocht. Om daar meer over te weten te komen, wordt dit onderzoek gedaan. Het hele programma is erop gericht om te kijken of specifieke fysiotherapeutische begeleiding bij kinderen met motorische ontwikkelingsproblemen de functionele mogelijkheden van het kind en de ontplooiingsmogelijkheden van het gezin vergroot.

Om aan te tonen of een specifieke vorm van fysiotherapeutische behandeling in de thuissituatie een gunstig effect heeft op de ontwikkeling van het kind, worden de kinderen die deelnemen aan het onderzoek gedurende het jaar van de behandeling nauwkeurig gevolgd. Er worden twee groepen gemaakt: de ene groep krijgt één jaar lang een nieuwe vorm van interventie, de andere groep krijgt gedurende één jaar de standaard interventie. Het aantal behandelingen is voor beide groepen hetzelfde, alleen de inhoud van de behandelingen verschilt.

Criteria voor deelname
Kinderen van drie tot negen maanden oud bij wie de behandelend arts geconcludeerd heeft dat het kind ontwikkelingsproblemen heeft, kunnen in aanmerking komen voor deelname aan dit onderzoek. Ouders worden uitgebreid geïnformeerd en zijn vrij in hun keuze of ze met hun kind aan het onderzoek willen meewerken.

aanmelden