Binnen de gemeente Zwartewaterland worden in 2015 - 2016 alle peuters gescreend op hun motorische ontwikkeling.
Dit project "Peuters in Beweging" is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen SKZ (Stichting Kinderdagverblijven Zwartewaterland), GGD,
de buurtsportcoach van de gemeente en Kinderfysio Zwartewaterland.
Aan leidsters en ouders / verzorgers worden praktische tips en adviezen gegeven om het bewegen van de peuters te stimuleren.
Ook na 2016 zal de samenwerking gecontinueerd worden teneinde optimale zorg voor de peuters in Zwartewaterland te garanderen.
Op verzoek kan er indivudele screening plaatsvinden.