Verwijzing
Voor kinderergotherapie is een verwijzing nodig.

Op dit moment is er geen ergotherapeut bij ons werkzaam.
Wanneer er op dit gebied specifieke vragen zijn m.b.t. de zorg rondom uw kind kunnen wij extern een kinderergotherapeut inschakelen.