Vaak zijn het de ouders/verzorgers of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, jeugdarts, consultatiebureauarts, schoolarts, kinderarts en de kinderrevalidatiearts kunnen signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt.

Voor kinderergotherapie is een verwijzing nodig.

Wanneer?

Naast aandacht voor spelontwikkeling, spelhouding en speelgoed kan er bij het schoolgaande kind begeleiding en advies gegeven worden indien er problemen zijn op het gebied van fijnmotorische vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn kleuren, knippen, prikken, plakken en schrijven.

Andere aspecten waaraan de ergotherapeut positief kan bijdragen zijn verbeteren van zelfredzaamheid, ruimtelijke oriƫntatie, concentreren en het goed richten van de aandacht.

Indien beperkingen in het functioneren van een kind blijven bestaan, kan een speciale voorziening uitkomst bieden. Advisering en ondersteuning bij het aanvragen van hulpmiddelen en het ermee leren omgaan behoort tot de mogelijkheden.

Op dit moment is er geen ergotherapeut bij ons werkzaam.
Wanneer er op dit gebied specifieke vragen zijn m.b.t. de zorg rondom uw kind kunnen wij extern een kinderergotherapeut inschakelen.