Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt.

Bij sommige kinderen wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening van de zintuigen, de organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen deze kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ook kan er een relatie zijn met leermoeilijkheden en/of gedragsproblemen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door een kinderergotherapeut.

Kinderergotherapie richt zich vooral op het dagelijks handelen van kinderen.

Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderergotherapeut een volledig beeld van de praktische vaardigheden van een kind.

Overleg met ouders, huisarts, kinderarts, consultatiebureau, leerkrachten, schoolarts en andere betrokkenen, speelt een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.

De kinderergotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op. De behandeling zal zoveel mogelijk op een speelse en stimulerende manier gebeuren in onze praktijkruimten of op school. Als het nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dit geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar, of voor kinderen met een ernstige handicap.

Op dit moment is er geen ergotherapeut bij ons werkzaam.
Wanneer er op dit gebied specifieke vragen zijn m.b.t. de zorg rondom uw kind kunnen wij extern een kinderergotherapeut inschakelen.