Directe toegankelijkheid kinderfysiotherapeuten

Kinderfysiotherapie is in de meeste gevallen direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief van de (huis)arts nodig is.Vaak is er een advies van consultatiebureauarts, schoolarts of leerkracht. Het is echter ook mogelijk dat u op eigen initiatief komt als u vragen heeft over het motorisch functioneren van uw kind. Wanneer u zonder verwijzing naar de praktijk komt, wordt er tijdens een korte screening door enkele gerichte vragen bepaald of het kind bij de kinderfysiotherapeut inderdaad aan het juiste adres is. Als dat het geval is, volgt uitgebreider onderzoek (zie bij Hoe wij werken). De huisarts wordt in alle gevallen in kennis gesteld van het bezoek.

Verwijzing

Voor kinderen van 0 - 2 jaar die nog niet kunnen lopen vindt de behandeling plaats aan huis. Hiervoor is een verwijzing van de jeugdarts of huisarts noodzakelijk.
Voor alle leeftijden (0-18 jaar) geldt dat een verwijzing noodzakelijk is indien er sprake is van een chronische indicatie (volgens De Lijst Borst)
Wanneer u door de huisarts of specialist verwezen wordt naar de kinderfysiotherapeut, wordt er direct gestart met het kinderfysiotherapeutisch onderzoek (zie bij Hoe wij werken).

AANMELDEN