Directe toegankelijkheid kinderfysiotherapeuten

Sinds 1 januari 2006 zijn wij direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief van de (huis)arts meer nodig is. Vaak is er een advies van consultatiebureauarts, schoolarts of leerkracht. Het is echter ook mogelijk dat u op eigen initiatief komt als u vragen heeft over het motorisch functioneren van uw kind. Wanneer u zonder verwijzing naar de praktijk komt, wordt er tijdens een korte screening door enkele gerichte vragen bepaald of het kind bij de kinderfysiotherapeut inderdaad aan het juiste adres is. Als dat het geval is, volgt uitgebreider onderzoek (zie bij Hoe wij werken). De huisarts wordt in alle gevallen in kennis gesteld van het bezoek.

Verwijzing

Wanneer u door de huisarts of specialist verwezen wordt naar de kinderfysiotherapeut, wordt er direct gestart met het kinderfysiotherapeutisch onderzoek (zie bij Hoe wij werken).

aanmelden