Vaak zijn het de ouders/verzorgers of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, jeugdarts, consultatiebureauarts, schoolarts, kinderarts en de kinderrevalidatiearts kunnen signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Zowel met als zonder verwijzing kan men terecht bij de kinderfysiotherapeut (zie verder bij Tarieven / vergoedingen).

Voorbeelden van indicaties/aandoeningen bij de baby/peuter:


 • Motorische ontwikkelingsachterstand 

 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding 

 • Huilbaby
 • Billenschuiver 

 • Cerebrale parese 

 • Spina bifida 

 • Pre- en dysmature kind; te vroeg geborene 

 • Plexus brachialis laesie t.g.v. de bevallingVoorbeelden van indicaties/aandoeningen bij het jonge kind:


 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon 

 • Mentale retardatie 

 • Cerebrale parese 

 • Lage of hoge spierspanning

 • Orthopedische afwijkingen 

 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden 

 • Ademhalingsproblematiek 

 • Jeugdreuma


Voorbeelden van indicaties/aandoeningen bij het oudere kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand 

 • DCD, Developmental Coördination Disorder 

 • Mentale retardatie 

 • Cerebrale parese 

 • Hersenletsel t.g.v. een ongeluk 

 • Sensomotorische problemen 

 • Schrijfproblemen 

 • Houdingsproblemen 

 • Ademhalingsproblematiek 

 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen 

 • Jeugdreuma 

 • Incontinentie AANMELDEN