Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt.

Bij sommige kinderen wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening van de zintuigen, de organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen deze kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ook kan er een relatie zijn met leermoeilijkheden en/of gedragsproblemen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door een kinderfysiotherapeut.

Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen fysiotherapie op het gebied van het bewegen van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch functioneren.

Overleg met ouders, huisarts, kinderarts, consultatiebureau, leerkrachten, schoolarts en andere betrokkenen, speelt een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op. De behandeling zal zoveel mogelijk op een speelse en stimulerende manier gebeuren in onze praktijkruimten. Als het nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dit geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar, of voor kinderen met een ernstige handicap.

AANMELDEN