Tarieven / vergoedingen kinderfysiotherapie

Sinds 1 januari 2006 is het nieuwe zorgstelsel van kracht. 
De basisverzekering is voor iedereen verplicht en de inhoud ervan is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op de basisverzekering.

Vanuit de basisverzekering wordt behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut voor kinderen tot 18 jaar als volgt vergoed: maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar bij niet chronische aandoeningen; in geval van chronische aandoeningen worden alle behandelingen vergoed. 

Wanneer u aanvullend verzekerd bent, is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het gekozen pakket hoeveel behandelingen nog boven de 18 maal worden vergoed.
U kunt dit nazien in uw polis of u kunt informatie inwinnen bij uw verzekeraar.

Tarieven voor niet declarabele zorg per 1 januari 2024

Zitting Kinderfysiotherapie €55,00
Zitting Kinderfysiotherapie aan huis €75,00
Screening, intake en onderzoek €55,00
Intake en onderzoek na verwijzing €55,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport €55,00
Instructie / overleg 
(tarief geldt voor een tijdspanne van max. 30 min)
€55,00
Telefonische zitting (tot 10 min.) €17,50
Telefonische zitting (langer dan 10 min.) €40,00
Zitting fysiotherapie (18 jaar en ouder) €55,00