Op verzoek van de gemeente Staphorst zijn in september 2015 de kleuters van groep 2 van alle 10 basisscholen gescreend op hun motorische ontwikkeling. Uit de enquĂȘte die is afgenomen bij alle scholen blijkt dat de screening en de adviesgesprekken als een duidelijke meerwaarde worden ervaren. De leerkrachten krijgen handvatten voor het gericht stimuleren van de grof- en fijnmotorische ontwikkeling van de groep 2 kinderen.


De screening van de motorische ontwikkeling van groep 2 kleuters op alle basisschool in de gemeente Staphorst is weer succesvol afgerond.
Naast genormeerde testonderdelen is een kwalitatieve observatie gedaan van diverse vaardigheden.
Scores werden per kind en per school aangeleverd en besproken met de desbetreffende leerkrachten en /of intern begeleider.
Ter afronding van dit project werden alle inzenders van de kleurplaten beloond met een bal.