Nieuws

Met ingang van 1 september 2018 komt Sonja Teunis, een ervaren kinderfysiotherapeut, ons team versterken voor 1 à 2 dagen per week.
Zoals alle collega's binnen onze praktijk  behandelt zij kinderen in alle leeftijdsgroepen, op de praktijk, aan huis en (indien geïndiceerd) op school.

Op verzoek van de gemeente Staphorst zijn in september 2015 de kleuters van groep 2 van alle 10 basisscholen gescreend op hun motorische ontwikkeling. Uit de enquête die is afgenomen bij alle scholen blijkt dat de screening en de adviesgesprekken als een duidelijke meerwaarde worden ervaren. De leerkrachten krijgen handvatten voor het gericht stimuleren van de grof- en fijnmotorische ontwikkeling van de groep 2 kinderen.

Een nieuw beweeginitiatief voor peuters in Zwartewaterland!

De 'Kinderfysio Zwartewaterland' en 'kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ)' constateerden vorig jaar dat het sport- en beweegaanbod hier in de gemeente weinig gericht is op kinderen jonger dan vier jaar.

Voor de zomervakantie zijn de peuters in Genemuiden gescreend op hun motorische ontwikkeling
In het najaar volgen de peuters uit Hasselt en Zwartsluis.
Dit project vindt plaats in samenwerking met SKZ, GGD, de buurtsportcoach van de gemeente Zwartewaterland en Sportservice Overijssel.

Het totale programma duurt 16 weken en wordt ondersteund door een diëtist en orthopedagoog

De trainingen zijn 2x / week, op de dinsdag- en donderdagmiddag. Er wordt getraind op de fitnessapparaten en we doen sport- en spelvaardigheden die passen bij de leeftijd van de kinderen, waaronder trainingsvormen met de Wii-fit..

Voor de ouders zijn er groepsbijeenkomsten met de orthopedagoog en de diëtist.
Daarnaast zal de individuele begeleiding bij hen centraal staan.
De laatste 6 weken van het programma gaan we op bezoek bij verschillende sportverenigingen, om de kinderen te stimuleren te blijven sporten.

Peuters in beweging

Met ingang van april versterkt Helma Timmerman ons team met de discipline ergotherapie. Zij heeft de afgelopen jaren al veel ervaring opgedaan met de behandeling van kinderen. Na haar opleiding, heeft zij 6 jaar gewerkt binnen de kinderrevalidatie van het Scheperziekenhuis en de mytylschool Prins Johan Friso in Emmen en inmiddels werkt ze ook alweer 6 jaar voor de afdeling ambulante begeleiding van onderwijscentrum de Twijn in Zwolle.

Kijk voor meer informatie onder de knop

Diensten

De Medical-Taping-Methode wordt inmiddels ook door Kinderfysio Zwartewaterland aangeboden.

Alle medewerkers hebben in april j.l. de cursus Fysiotape voor Kinderen met succes afgerond.

Deze methode van tapen, met elastische tape, biedt een meerwaarde in de behandeling waarbij snel effecten bereikt kunnen worden als pijnvermindering, normalisering van de spierfunctie, stimulering van de circulatie en ondersteuning van gewrichten.