Teamb metkopie10

 

Wij werken met vijf kinderfysiotherapeuten en één praktijkondersteuner:

Diny    Jessica
Diny van Berlo
Kinderfysiotherapeut

  Jessica Geltink
Kinderfysiorherapeut

Hansje    Josien
Hansje Oosterwijk
Kinderfysiotherapeut

  Josien Klarenbeek
Kinderfysiotherapeut

 ThirzaBakker12 180 149jpg    Laurie

Thirza Bakker
Kinderfysiotherapeut

 

Laurie ten Hove
Praktijkondersteuner

     
     


De kinderfysiotherapeuten zijn allen geregistreerd in het register van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg (NVFK). Wij staan ook geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

We zijn een Plus Praktijk! Dit is een predicaat ontwikkeld door Achmea voor fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan de kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging (KNGF), maar een stapje verder gaan: door transparant te zijn over de zorg die geleverd wordt, met aanvullende programma's en aantoonbare kwalitatieve doelmatige zorg. Na externe toetsing zijn we beloond met het predicaat.

Ook staan wij ingeschreven in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Door deze inschrijving zijn wij bevoegd ons beroep uit te oefenen en de beroepstitel te voeren. Eens in de vijf jaar tonen wij aan dat onze kennis en vaardigheden nog van voldoende niveau zijn door te voldoen aan herregistratiecriteria. Doel is de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van patiënten te waarborgen. Het BIG-register kan door iedereen geraadpleegd worden.

BIG-inschrijfnummers:

Diny van Berlo 99033111104
Jessica Geltink 89033636504
Hansje Oosterwijk 09033860104

Josien Klarenbeek
Thirza Bakker

59909972104
59060928904

Handelsregisternummer Kamer van Koophandel: 08199742