Teamb metkopie10

 

Wij werken met vijf kinderfysiotherapeuten en één praktijkondersteuner:

Diny    Jessica

Diny van Berlo
Kinderfysiotherapeut
dberlo@kinderfysiozwl.nl

BIG-nummer:

99033111104

 

Jessica Geltink
Kinderfysiorherapeut
jgeltink@kinderfysiozwl.nl

BIG-nummer:

89033636504

ThirzaBakker12 180 149jpg    Josien

Thirza Bakker
Kinderfysiotherapeut
tbakker@kinderfysiozwl.nl

BIG-nummer:

59060928904

 

Josien Klarenbeek
Kinderfysiotherapeut
jklarenbeek@kinderfysiozwl.nl

BIG-nummer:

59909972104

 wieowie    Laurie

Sonja Teunis
Waarn. Kinderfysiotherapeut
info@kinderfysiozwl.nl

BIG-nummer:

29034592104

 

Laurie ten Hove
Praktijkondersteuner

wieowie  

wieowie

Janita Ebeke
Kinderfysiotherapeut
jebeke@kinderfysiozwl.nl

BIG-nummer:

59911521804

 

Dorien Schilder
Kinderfysiotherapeut
dschilder@kinderfysiozwl

BIG-nummer:

59917483204


De kinderfysiotherapeuten zijn allen geregistreerd in het register van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg (NVFK). Wij staan ook geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

We zijn een Plus Praktijk! Dit is een predicaat ontwikkeld door Achmea voor fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan de kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging (KNGF), maar een stapje verder gaan: door transparant te zijn over de zorg die geleverd wordt, met aanvullende programma's en aantoonbare kwalitatieve doelmatige zorg. Na externe toetsing zijn we beloond met het predicaat.

Ook staan wij ingeschreven in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Door deze inschrijving zijn wij bevoegd ons beroep uit te oefenen en de beroepstitel te voeren. Eens in de vijf jaar tonen wij aan dat onze kennis en vaardigheden nog van voldoende niveau zijn door te voldoen aan herregistratiecriteria. Doel is de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van patiënten te waarborgen. Het BIG-register kan door iedereen geraadpleegd worden.

Handelsregisternummer Kamer van Koophandel: 08199742