Nieuws

Zwolle150Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling van het Isala Vrouw-Kindcentrum in Zwolle..
Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen.
Het BeterBoek helpt hierbij. 

Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!

Ga voor het laatste nieuws naar onze Facebook pagina

 

PlusPraktijk is een predicaat voor fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan de kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging (KNGF/NVFK), maar hierin een stap verder gaan.

Met ingang van 1 september 2018 komt Sonja Teunis, een ervaren kinderfysiotherapeut, ons team versterken voor 1 à 2 dagen per week.
Zoals alle collega's binnen onze praktijk  behandelt zij kinderen in alle leeftijdsgroepen, op de praktijk, aan huis en (indien geïndiceerd) op school.

Op verzoek van de gemeente Staphorst zijn in september 2015 de kleuters van groep 2 van alle 10 basisscholen gescreend op hun motorische ontwikkeling. Uit de enquête die is afgenomen bij alle scholen blijkt dat de screening en de adviesgesprekken als een duidelijke meerwaarde worden ervaren. De leerkrachten krijgen handvatten voor het gericht stimuleren van de grof- en fijnmotorische ontwikkeling van de groep 2 kinderen.