Nieuws

Nieuwsbrief voor ouders

Met de recente aanpassing van de maatregelen omtrent het COVID-19 virus is duidelijk geworden dat we de zorg binnen de kinderfysiotherapie weer voorzichtig mogen opschalen.

Tot 19 mei is het niet de bedoeling om maximaal open te gaan vanwege de kans dat toenemende contacten de bron gaan zijn van toename van het aantal besmettingen. Hoewel de huidige aanname is dat kinderen minimaal bijdragen aan het aantal besmettingen zal een toename in het aantal kinderfysiotherapeutische behandelingen meer verplaatsingen van personen (kinderen en hun ouders/verzorgers) tot gevolg hebben.

Kinderfysiotherapeutische behandeling kan wel in een rustig tempo verantwoord worden opgeschaald.

Na een lange periode van 7 weken waarin veel gebruik is gemaakt van behandelen op afstand middels telefonische consulten en videoconsulten, voldoet dit in steeds meer gevallen niet langer. De overweging kan nu gemaakt worden om de face-to-face behandeling weer te gaan opstarten, eventueel afgewisseld met videoconsulten. Uw therapeut zal contact met u opnemen om te overleggen wat op dit moment wenselijk is. Op de volgende bladzijde treft u onze werkwijze aan, nader gespecificeerd per behandelsetting.

De algemene voorzorgsmaatregelen vanuit het RIVM blijven van kracht:

 • Regelmatig handen wassen
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik van papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Contact voorkomen tussen je handen en gezicht
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.

Wij vragen u direct contact op te nemen met de praktijk indien binnen het gezin sprake is van onderstaande gezondheidsklachten.
De afspraak kan telefonisch geannuleerd worden, de regel dat er 24 uur van tevoren moet worden afgemeld, wordt niet toegepast:

 • Verkoudheidsklachten zoals niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of bij een verhoging vanaf 38 graden

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw kinderfysiotherapeut of via info@kinderfysiozwl.nl

Team Kinderfysio Zwartewaterland

corona2020 05 

Werkwijze bij een behandeling op de praktijk:

 • Er wordt maximaal met twee therapeuten tegelijk gewerkt; 1 therapeut per behandelruimte.
 • De afspraaktijden worden ruim gepland zodat kinderen (en evt ouder/verzorger) elkaar niet tegenkomen.
 • Het kind wordt door één ouder/verzorger gebracht; liefst brengen en halen bij de buitendeur.
 • De wachtkamer is zoveel mogelijk leeg gemaakt; er is geen spelmateriaal meer aanwezig. Het is niet de bedoeling dat kinderen voor of na de behandeling spelen in de wachtkamer. Komt u alstublieft niet te vroeg (maximaal 5 minuten voor aanvang van de behandeling), maar zeker ook niet te laat.
 • Het toilet is gesloten.
 • In overleg (bijvoorbeeld wanneer uw kind nog te jong is) kan één ouder/verzorger bij de behandeling aanwezig zijn.
 • Het is belangrijk dat ouder/verzorger en therapeut 1,5 meter afstand houden. Ook voor kinderen van 12 jaar en ouder zal tijdens de behandeling 1,5 meter afstand worden gehouden. Gezien de spontane reacties van jongere kinderen is het vaak lastig de 1,5 meter afstand te bewaren; daarin zullen we minder streng zijn.
 • Vòòr en na de behandeling wassen zowel het kind als de therapeut de handen.
 • Graag een eigen handdoek meenemen indien tijdens de behandeling gebruik gemaakt wordt van de massagetafel, oefenmat en/of fitnessapparaten.
 • Bij het oefenen van het schrijven of de fijne motoriek graag eigen pen, potloden en schrift meenemen.

Werkwijze bij een behandeling aan huis:

 • Tijdens de behandeling is één ouder/verzorger aanwezig en geen broertjes of zusjes
 • Ouder/verzorger en therapeut houden 1,5 meter afstand
 • De therapeut wast voor en na de behandeling de handen ook indien handschoenen worden gebruikt.

Werkwijze bij een behandeling op school:

 • School wordt gevraagd zorg te dragen voor een behandelruimte waar één-op-één met het kind gewerkt kan worden.
 • De therapeut houdt 1,5 meter afstand t.o.v. andere volwassenen (leerkrachten, ouders, …) en t.o.v. kinderen van 12 jaar en ouder. Gezien de spontane reacties van jongere kinderen is het vaak lastig de 1,5 meter afstand te bewaren, daarin zullen we minder streng zijn.
 • Vòòr en na de behandeling wassen zowel het kind als de therapeut de handen (ook bij gebruik van handschoenen).
 • Bij het oefenen van het schrijven of de fijne motoriek wordt gebruik gemaakt van de eigen pen, potloden en schrift.

Zwolle150Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling van het Isala Vrouw-Kindcentrum in Zwolle..
Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen.
Het BeterBoek helpt hierbij. 

Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!

Ga voor het laatste nieuws naar onze Facebook pagina

 

PlusPraktijk is een predicaat voor fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan de kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging (KNGF/NVFK), maar hierin een stap verder gaan.

Met ingang van 1 september 2018 komt Sonja Teunis, een ervaren kinderfysiotherapeut, ons team versterken voor 1 à 2 dagen per week.
Zoals alle collega's binnen onze praktijk  behandelt zij kinderen in alle leeftijdsgroepen, op de praktijk, aan huis en (indien geïndiceerd) op school.