Nieuws

Kinderfysio Zwartewaterland onderschrijft het maatschappelijk belang van voorzorgsmaatregelen volledig en ondersteunt het streven van VWS en RIVM om verspreiding van het COVID-19 virus zoveel mogelijk te beperken. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat zorg, indien veilig, zoveel mogelijk geboden moet kunnen worden.

Ons beleid: 

We beperken direct contact met kinderen

Behandeling wordt geboden op afstand 
en alleen dichtbij als dit noodzakelijk is.

Dit beleid is primair gericht op het beperken van directe contacten met kinderen en hun ouders/verzorgers. 

Het is op dit moment niet duidelijk in hoeverre kinderen een rol spelen in de verspreiding van het virus. Wel is duidelijk dat het hanteren van een afstand van 1.5 meter lang niet altijd mogelijk is bij onderzoek en behandeling van kinderen, niet alleen als gevolg van de behandelindicatie maar ook door hun spontane gedrag.

Behandelen op afstand is in deze tijd een passende en veilige oplossing. We bieden beeldbellen aan via een veilig systeem, wat de privacy waarborgt. Dit biedt nog vele mogelijkheden om een adequate behandeling te geven. Uw kinderfysiotherapeut kan u hierover uitgebreid informeren.

In geval van een noodzakelijke behandeling:
Wij zijn deskundig in het beoordelen van de noodzaak tot een behandeling met direct contact. Wij kennen onze verantwoordelijkheid in deze uitzonderlijke situatie. Behoort een kind tot een van de kwetsbare groepen en wordt directe behandeling noodzakelijk geacht, dan nemen we contact op met de huisarts voor overleg. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kinderen met hartklachten, longklachten, kinderen met oncologische problematiek.

Alle voorzorgsmaatregelen vanuit het RIVM worden gehanteerd:

 • Regelmatig handen wassen
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik van papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.

  We proberen u in de komende weken zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw kinderfysiotherapeut of via info@kinderfysiozwl.nl 

Team Kinderfysio Zwartewaterland

Zwolle150Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling van het Isala Vrouw-Kindcentrum in Zwolle..
Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen.
Het BeterBoek helpt hierbij. 

Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!

Ga voor het laatste nieuws naar onze Facebook pagina

 

PlusPraktijk is een predicaat voor fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan de kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging (KNGF/NVFK), maar hierin een stap verder gaan.

Met ingang van 1 september 2018 komt Sonja Teunis, een ervaren kinderfysiotherapeut, ons team versterken voor 1 à 2 dagen per week.
Zoals alle collega's binnen onze praktijk  behandelt zij kinderen in alle leeftijdsgroepen, op de praktijk, aan huis en (indien geïndiceerd) op school.